Vyberte stranu

Keď sa stretnú tieto dve pošahané protislovenské individua, buďte si istí, že títo diverzanti určite nerobia žiadne dobré skutky pre blaho slovenského národa. Skorej naopak…

Všimnite si, sú to zapredanci, ktorých som ja osobne nikdy  nevidela v rukách držať slovenskú vlajku. Psychouško Žiak miluje americkú vlajku a najnovšie aj ukrajinskú…

Sobík – Filip Kanovský, ten zbožnuje modrú handru Europskej únie a pevne ju drží v rukách. Miluje Ameriku, nenávidí z duše Rusko. Všetko som zdokumentovala mojim foťáčikom.

Ruky si podávali 1. 7. 2021 pred NR SR keď zorganizovali útok vlajkou EÚ, hanlivými nálepkami, ktoré lepili zozadu na chrbáty členov Obč. tribunálu…Keď som vyslovila slovo „dôkaz“ začali sa rehniť, netušiac, že tieto fotky, budú použité do budúcna proti nim ako doplnkový dôkazový materiál k ich záškodníckym akciám vedené proti OT, ktoré hraničia s trestnými činmi…

O tej akcii bude ešte reč a video niekedy v budúcnosti…

59 views
sk_SKSlovak