Návrh na obsah memoranda

o.z. Národný snem Jednoty Slovenska

Memorandum o spolupráci

Občianske združenie Národný snem Jednoty Slovenska (ďalej o.z. NSJS) vychádzajúc z dlhoročných skúseností, vedomostí a poznatkov občianskych aktivistov usilujúcich sa zachrániť Slovenskú republiku pred snahou svetových veľmocí našu vlasť totálne zotročiť, ba až snahu doviesť našu vlasť k totálnemu zániku a podmanenia, sa rozhodli, že už nebudú podporovať žiadnu politickú stranu, alebo hnutie, ktoré doposiaľ od roku 1989 pôsobili na politickej scéne Slovenska.

Našou ideológiou je:

Vytvoriť si sami štruktúru takzvaných snemových občianskych buniek na celom území Slovenskej republiky. Odmietame byť iba poslušnými voličmi hierarchicky tvorených politických strán ovládaných svetovým systémom pomocou oligarchov, nadnárodných finančných a lobistických skupín v neprospech samotných občanov Slovenska, ba až doslovne proti nim samotným.

Na základe článku 2 Ústavy Slovenskej republiky, kde všetka moc v štáte pochádza od občanov, ktorí si svoj štát môžu riadiť priamo, sa o.z. NSJS usiluje tento cieľ dosiahnuť.
Sme si plne vedomí, že ak nechceme na základe článku 32 Ústavy Slovenskej republiky použiť násilný spôsob dosiahnutia tohto cieľa, tak musíme v konečnej fáze vytvoriť svoj vlastný občiansky politický subjekt, alebo hnutie, pomocou ktorého masovou podporou občanov tento cieľ dosiahneme.

Obsah spolupráce:

V Prievidzi, dňa:

Podpis: o.z. Národný snem Jednoty Slovenska Podpis:

sk_SKSlovak