Naše ciele

o.z. Národný snem Jednoty Slovenska

Kontakty: bobokova-nsjs@protonmail.com (predseda), cagalinec-nsjs@protonmail.com (podpredseda), teslikova-nsjs@protonmail.com (tajomník)
Adresa: ul. Falešníka 10, Prievidza, 971 01
Transparentný účet: SK39 0900 0000 0051 7709 3874

Náš cieľ:

Žiť konečne normálny život.

Kroky k splneniu tohto cieľa:

Potravinová sebestačnosť štátu (obnova JRD, vzkriesenie poľnohospodárstva, ukončiť zástavbu ornej pôdy výrobnými halami nadnárodných korporácií, naozajstná ochrana prírody, podpora komunitných záhrad…)

Voda a vodné zdroje musia patriť štátu.

Bezpečnosť štátu (polícia a armáda zaručujúca bezpečnosť, nie šikanu občanov, suverenizmus štátu, návrat upravenej povinnej vojenskej služby…)

Istota

(Hovorí sa, že isté sú len dane a smrť. Ale v Slovenskej republike musia mať občania aj istoty v tom, že ich ľudské a občianske práva nebudú porušované a pošliapavané. Istota vymožiteľnosti práva musí byť zaručená spravodlivým súdnym systémom…)

Rodina ako základná bunka štátu má byť maximálne podporovaná (rodinu tvorí matka, otec, deti, starí rodičia, vnuci, pravnuci. Odmietame rodovú agendu…)

Zdravotníctvo musí prejsť úplnou reformou, pretože je v troskách. A liečiť a ošetrovať budú len tí, pre ktorých je Hippokratova prísaha posvätná.

Školstvo nefunguje vôbec. Na našich deťoch to môže zanechať katastrofálne následky. Vyučovať žiakov budú len tí pedagógovia, ktorí sa dnes postavili systému a vážia si seba samých. Pretože len taký učiteľ či učiteľka môže vzdelávať naše deti, lebo sa nestal otrokom.

Slovensko bude spravovať ľudový parlament. Vyše tridsať rokov nám politici dokazovali, že sú zbytočným luxusom, ktorý si už viac nemôžeme dovoliť. Spolupráca s naozajstnými odborníkmi, ktorí majú v srdci Slovensko. Spolupráca občanov na riadení štátu.

Absolútne odmietnutie naďalej slúžiť oligarchom.
Absolútne odmietnutie multikultularizmu.
Absolútne odmietnutie nelegálnych migrantov na našom území.

sk_SKSlovak